تولید محتوای دیجیتال

فرایند تولید محتوای اختصاصی افـق شهر شامل " تحقیقات بازار آنلاین، تدوین پلن محتوایی، تولید و مدیریت محتوا " می باشد

انـواع محـتوا

متن

تالیفی / ترجمه ای / ترکیبی

توضیحات بیشتر

گرافیک

پوستر / بروشور / اینفوگرافی

توضیحات بیشتر

چند رسانه ای

مستند / کلیپ تبلیغاتی

توضیحات بیشتر

مزیت رقابتی تیم ما ...!

منظور ما از تولید محتوا عموما متن، عکس، اینفوگرافی و چندرسانه ای می باشد که متناسب با پروژه های تعریف شده از سوی صاحبان صنایع و کسب و کارها، مدیران رسانه ها و سازمان ها به صورت بسته های ترکیبی تولید خواهد شد؛ مزیت رقابتی افق شهر در حوزه تولید محتوا، وجود نگاه سیستمی و استراتژیک به منظور دستیابی به اهداف خاص سیستم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد.

گام اول : تدوین برنامه محتوایی

گام دوم : تحقیقات بازار

گام سوم : تولید محتوای اختصاصی

گام چهارم : مدیریت محتوا

نمونه کارها

دکتر نقشوار

پیشگامان

مجموعه غذایی 360

تعرفه‌ها

بسته‌ی اینستاگرام

300,000 تومان

  • 10 پُست کامل

  • شامل محتوای متنی و گرافیکی

  • رعایت کامل اصول سئو در اینستاگرام

بسته‌ی وب سایت

500,000 تومان

  • 10 مطلب کامل

  • متن تخصصی با تعداد 300 کلمه

  • تناسب کامل متن و پوستر انتخاب شده

تولید محتوای محصول

30,000 تومان

  • تعرفه برای یک محصول است

  • عکس + جدول مشخصات + توضیحات

  • رعایت اصول سئو در توضیحات داستانی محصول

درخواست تولید محتوا